Doar desktop (momentan)

Acte necesare pentru programul „Casa Verde”

Odată ce ai completat formularul de contact, un consultant te va ajuta să îți pregătești dosarul. Vei avea tot suportul nostru pe tot parcursul procesului.

Acte necesare

1.

Cerere tip – tehnoredactată și semnată olograf. O vei primi de la colegii noștri.

2,

Copie după actul de identitate.

3,

Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original.

4,

Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii.

5,

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii.

Situații speciale – acte suplimentare

1.

Împuternicire notarială, dacă cererea o semnează altcineva decât solicitantul.

2.

Copie după actul de identitate al împuternicitului.

3.

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

4.

În situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective.

5.

În cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile de la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren.

Botoșani și Suceava

Pașii programului
„Casa Verde”

  1. Ești sunat de unul dintre colegii noștri. Ei îți vor explica procesul în detaliu
  2. Pregătești actele
  3. Primești suport în alegerea sistemului potrivit pentru nevoile tale
  4. Trimiți actele la sediul Intelitech
  5. Noi te înscriem în program
  6. Aștepți confirmarea aprobării